KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ANETY JASTRZĘBSKIEJ

ANETA JASTRZĘBSKA

STWORZENIE REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO (REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

Po zakończeniu postępowania sądowego i uzyskaniu tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności (tj. tytułu wykonawczego), przychodzi czas na egzekwowanie roszczeń.

 

Pierwszym krokiem w tym celu jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.

 

W praktyce wierzyciele często spotykają się z problemem właściwego sformułowania wniosku o wszczęcie egzekucji, który w pierwszej kolejności powinien określać, do jakiego komornika jest kierowany.

 

 

Poniżej wyjaśniamy, który komornik jest właściwy miejscowo i w jaki sposób można to ustalić:

 

Właściwość komornika określona jest w sposób szczegółowy przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Każdy komornik działa na obszarze swojego rewiru, który obejmuje obszar właściwości od jednego do kilku sądów rejonowych.

 

Nie wdając się w szczegółowe rozważania można generalnie przyjąć, że w razie prowadzenia egzekucji z ruchomości lub z nieruchomości dłużnika, opróżnienia lokalu albo pomieszczenia (w tym eksmisji), a także odebrania rzeczy właściwy jest ten komornik, w którego rewirze te rzeczy lub nieruchomości się znajdują. Jeśli natomiast egzekucja ma być prowadzona z wynagrodzenia dłużnika, jego renty lub emerytury, rachunku bankowego albo wierzytelności, wówczas najczęściej właściwy będzie komornik, w którego rewirze dłużnik ma miejsce zamieszkania.

 

Najprostszym sposobem znalezienia miejscowo właściwego komornika jest skorzystanie z wyszukiwarki kancelarii komorniczych znajdującej się na stronie Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie, pod adresem: http://www.komornik.pl/ (pole „ZNAJDŹ KANCELARIĘ”). Po wpisaniu miejscowości wyszukiwarka wyświetli listę znajdujących się tam kancelarii komorniczych, z której najlepiej jest wybrać tę położoną najbliżej miejsca zamieszkania lub nieruchomości dłużnika.

 

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, jeżeli jest właściwy miejscowo do jej przeprowadzenia.

 

Po nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.) Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium całej Polski (z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio), co należy zaznaczyć we wniosku egzekucyjnym. Przy korzystaniu z tego uprawnienia należy jednak zachować ostrożność, ponieważ czynności egzekucyjne podejmowane przez komornika poza jego rewirem zwiększają koszty egzekucji, które w takim wypadku będzie musiał ponieść wierzyciel. Zwiększenie kosztów wiąże się m.in. z koniecznością dojazdu komornika i jego pracowników na odległe od kancelarii komorniczej miejsce egzekucji (im dalej tym drożej), dodatkowymi kosztami ich noclegu i koniecznością wypłacenia diet pracownikom kancelarii.

 

Komornik wybrany do prowadzenia postępowania poza swoim rewirem ma prawo odmówić przyjęcia wniosku, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy.

 

Nasza Kancelaria od lat zajmuje się windykacją należności i kontaktami z komornikami z całego kraju. Służymy naszym Klientom radą i pomocą w ustaleniu właściwego miejscowo komornika, poprawnym sformułowaniu i złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji, a także na dalszych etapach postępowania egzekucyjnego, aż do jego pomyślnego zakończenia. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!