KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

ANETY JASTRZĘBSKIEJ

ANETA JASTRZĘBSKA

STWORZENIE REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO (REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

Jeżeli planujesz otworzyć sklep internetowy, portal randkowy czy na przykład świadczyć usługi hostingu stron www za pośrednictwem Internetu, wówczas jednym z pierwszych kroków, które powinieneś podjąć, jest napisanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) każdy podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną musi opracować taki regulamin, który będzie podstawą jego działalności.

 

Jak stanowi ustawa, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną powinien określać przynajmniej:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca;

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Poza w/w wymogami, regulamin powinien być sporządzony w taki sposób, aby zapewnić prowadzenie działalności (w tym funkcjonowanie serwisu internetowego) w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z:

- ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Usługodawca ma obowiązek udostępnić regulamin swoim klientom i świadczyć usługi zgodnie z jego postanowieniami.

 

Napisanie dobrego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną nie jest proste. Można oczywiście zrobić to samemu, przy wykorzystaniu jednego z wzorów dostępnych w Internecie. Jednak oparcie swojej działalności o taki dokument nie jest dobrym pomysłem, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie on zawierał tzw. klauzule niedozwolone (są to postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Klauzule niedozwolone to poważny problem dla przedsiębiorcy, ponieważ z mocy prawa nie wiążą one konsumenta, a ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę stosującego takie klauzule karę finansową i wszcząć przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w oferowaniu rozwiązań dla przedsiębiorców świadczących usługi za pośrednictwem Internetu. Sporządzimy dla Ciebie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostosowany do Twoich potrzeb, wyczerpujący, rzetelny i przede wszystkim zgodny z przepisami prawa. Z chęcią doradzimy również w kwestii obowiązków, które powinien spełnić przedsiębiorca rozpoczynający świadczenie usług za pośrednictwem Internetu.